Excel形式

2017年OPPフィルム出荷実績

(単位:トン、%)

  食品 前年比 繊維 前年比
工業用・
その他
前年比 内需計 前年比 輸出 前年比 合計 前年比
2009年
172,735
96.3%
14,840
93.1%
38,893
88.3%
226,468
94.6%
4,165
69.4%
230,633
94.0%
2010年
173,977
100.7%
14,833
100.0%
40,501
104.1%
229,311
101.3%
4,592
110.3%
233,903
101.4%
2011年
173,176
99.5%
14,366
96.9%
38,112
94.1%
225,654
98.4%
4,403
95.9%
230,057
98.4%
2012年
167,652
96.8%
14,186
98.7%
35,901
94.2%
217,739
96.5%
4,018
91.3%
221,757
96.4%
2013年
172,779
103.1%
13,940
98.3%
35,563
99.1%
222,282
102.1%
4,207
104.7%
226,489
102.1%
2014年
173,438
100.4%
13,647
97.9%
36,205
101.8%
223,290
100.5%
4,776
113.5%
228,066
100.7%
2015年
178,515
102.9%
14,358
105.2%
36,164
99.9%
229,037
102.6%
5,232
109.5%
234,269
102.7%
2016年
188,042
105.3%
14,728
102.6%
37,069
102.5%
239,839
104.7%
5,515
105.4%
245,354
104.7%
2017年1月
13,650
101.7%
1,221
112.0%
2,797
99.9%
17,668
102.0%
481
126.9%
18,149
102.6%
2月
14,722
99.1%
1,167
98.2%
2,980
98.5%
18,869
98.9%
585
147.0%
19,454
99.9%
3月
17,841
104.6%
1,376
104.7%
3,374
99.6%
22,591
103.8%
556
100.9%
23,147
103.7%
1〜3月
46,213
101.9%
3,764
104.8%
9,151
99.3%
59,128
101.7%
1,622
122.1%
60,750
102.1%
4月
16,595
97.5%
1,284
100.5%
3,058
93.5%
20,937
97.0%
644
150.1%
21,581
98.1%
5月                        
6月                        
4〜6月                        
1〜6月                        
7月                        
8月                        
9月                        
7〜9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
10〜12月                        
7〜12月                        
2017年計                        

(日本ポリプロピレンフィルム工業会)