Excel形式

2018年OPPフィルム出荷実績

(単位:トン、%)

  食品 前年比 繊維 前年比
工業用・
その他
前年比 内需計 前年比 輸出 前年比 合計 前年比
2010年
173,977
100.7%
14,833
100.0%
40,501
104.1%
229,311
101.3%
4,592
110.3%
233,903
101.4%
2011年
173,176
99.5%
14,366
96.9%
38,112
94.1%
225,654
98.4%
4,403
95.9%
230,057
98.4%
2012年
167,652
96.8%
14,186
98.7%
35,901
94.2%
217,739
96.5%
4,018
91.3%
221,757
96.4%
2013年
172,779
103.1%
13,940
98.3%
35,563
99.1%
222,282
102.1%
4,207
104.7%
226,489
102.1%
2014年
173,438
100.4%
13,647
97.9%
36,205
101.8%
223,290
100.5%
4,776
113.5%
228,066
100.7%
2015年
178,515
102.9%
14,358
105.2%
36,164
99.9%
229,037
102.6%
5,232
109.5%
234,269
102.7%
2016年
188,042
105.3%
14,728
102.6%
37,069
102.5%
239,839
104.7%
5,515
105.4%
245,354
104.7%
2017年
187,390
99.7%
14,835
100.7%
36,538
98.6%
238,763
99.6%
6,664
120.8%
245,427
100.0%
2018年1月
13,378
98.0%
1,100
90.1%
2,696
96.4%
17,174
97.2%
513
106.7%
17,687
97.5%
2月
15,153
102.9%
1,171
100.3%
2,861
96.0%
19,185
101.7%
525
89.7%
19,710
101.3%
3月
18,397
103.1%
1,387
100.8%
3,315
98.3%
23,099
102.2%
526
94.6%
23,625
102.1%
1〜3月
46,928
101.5%
3,658
97.2%
8,872
97.0%
59,458
100.6%
1,564
96.4%
61,022
100.4%
4月
15,970
96.2%
1,243
96.8%
3,070
100.4%
20,283
96.9%
511
79.3%
20,794
96.4%
5月
14,754
99.7%
1,123
97.1%
2,963
103.4%
18,840
100.1%
504
80.1%
19,344
99.4%
6月                        
4〜6月                        
1〜6月                        
7月                        
8月                        
9月                        
7〜9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
10〜12月                        
7〜12月                        
2018年計                        

(日本ポリプロピレンフィルム工業会)