Excel形式

2017年OPPフィルム出荷実績

(単位:トン、%)

  食品 前年比 繊維 前年比
工業用・
その他
前年比 内需計 前年比 輸出 前年比 合計 前年比
2010年
173,977
100.7%
14,833
100.0%
40,501
104.1%
229,311
101.3%
4,592
110.3%
233,903
101.4%
2011年
173,176
99.5%
14,366
96.9%
38,112
94.1%
225,654
98.4%
4,403
95.9%
230,057
98.4%
2012年
167,652
96.8%
14,186
98.7%
35,901
94.2%
217,739
96.5%
4,018
91.3%
221,757
96.4%
2013年
172,779
103.1%
13,940
98.3%
35,563
99.1%
222,282
102.1%
4,207
104.7%
226,489
102.1%
2014年
173,438
100.4%
13,647
97.9%
36,205
101.8%
223,290
100.5%
4,776
113.5%
228,066
100.7%
2015年
178,515
102.9%
14,358
105.2%
36,164
99.9%
229,037
102.6%
5,232
109.5%
234,269
102.7%
2016年
188,042
105.3%
14,728
102.6%
37,069
102.5%
239,839
104.7%
5,515
105.4%
245,354
104.7%
2017年
187,390
99.7%
14,835
100.7%
36,538
98.6%
238,763
99.6%
6,664
120.8%
245,427
100.0%
2018年1月
13,378
98.0
1,100
90.1
2,696
96.4
17,174
97.2
513
106.7
17,687
97.5
2月                        
3月                        
1〜3月                        
4月                        
5月                        
6月                        
4〜6月                        
1〜6月                        
7月                        
8月                        
9月                        
7〜9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
10〜12月                        
7〜12月                        
2018年計                        

(日本ポリプロピレンフィルム工業会)