Excel形式

2017年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20171

52,619
83.2%
191,192
92.3%
132,817
102.7%
48,618
70.9%
181,435
91.7%
62,365
86.0%

2

62,365
86.0%
164,755
100.8%
114,097
99.8%
49,608
105.2%
163,705
101.4%
63,451
84.8%

3

63,451
84.8%
147,444
114.4%
107,825
114.1%
44,061
85.4%
151,886
104.0%
61,032
105.7%

4

61,032
105.7%
168,702
120.2%
115,821
99.8%
49,035
139.8%
164,856
109.1%
64,922
138.0%

5

64,922
138.0%
163,233
90.9%
121,738
106.3%
45,558
90.8%
167,296
101.6%
63,868
103.3%

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2017                        
上期                        
下期                        
1Q
63,451
84.8%
147,444
29.5%
107,825
31.9%
44,061
26.3%
497,026
98.3%
61,032
105.7%
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会