Excel形式

2018年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20181

64,414
122.4%
192,305
100.6%
123,864
93.3%
60,139
123.7%
184,003
101.4%
72,706
116.6%

2

72,706
116.6%
172,577
104.7%
119,625
104.8%
52,406
105.6%
172,031
105.1%
73,345
115.6%

3

73,345
115.6%
154,296
104.6%
115,596
107.2%
47,889
108.7%
163,485
107.6%
63,040
103.3%

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2018                        
上期                        
下期                        
1Q
73,345
115.6%
519,178
103.1%
359,085
101.2%
160,434
112.8%
519,519
104.5%
63,040
103.3%
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会