Excel形式

2019年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20191

69,855
108.4%
191,401
99.5%
137,414
110.9%
57,006
94.8%
194,420
105.7%
67,820
93.3%

2

67,820
93.3%
171,222
99.2%
130,315
108.9%
35,253
67.3%
165,568
96.2%
73,425
100.1%

3

73,614
100.4%
143,003
92.7%
106,943
92.5%
50,006
104.4%
156,949
96.0%
59,689
94.7%

4

59,689
94.8%
154,106
96.6%
122,193
94.1%
35,006
80.3%
157,199
90.6%
56,661
113.1%

5

56,661
113.1%
156,619
84.8%
112,080
89.2%
45,005
92.4%
157,085
90.1%
58,128
96.1%

6

58,128
96.1%
148,879
83.5%
114,083
89.6%
45,408
105.6%
159,491
93.6%
49,472
72.1%

7

49,472
72.1%
174,403
106.1%
128,831
95.3%
45,005
145.2%
173,836
104.6%
49,986
73.7%

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2019                        
上期
58,128
96.1%
965,230
92.7%
723,028
97.5%
267,684
90.5%
990,712
95.5%
49,472
72.1%
下期                        
1Q
73,614
100.4%
505,626
97.4%
374,672
104.3%
142,265
88.7%
516,937
99.5%
59,689
94.7%
2Q
58,128
96.1%
459,604
87.9%
348,356
91.0%
125,419
92.7%
473,775
91.4%
49,472
72.1%
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会