Excel形式

2019年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20191

69,855
108.4%
191,401
99.5%
137,414
110.9%
57,006
94.8%
194,420
105.7%
67,820
9393.3%

2

67,820
93.3%
171,222
99.2%
130,315
108.9%
35,253
67.3%
165,568
96.2%
73,425
100.1%

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2019                        
上期                        
下期                        
1Q                        
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会