Excel形式

2022年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20221

76,282
134.6%
156,703
90.3%
116,063
96.9%
48,916
110.9%
164,979
100.6%
70,073
101.4%

2

70,073
101.4%
128,802
96.6%
92,205
80.5%
33,003
144.4%
125,208
91.2%
73,573
113.3%

3

73,573
113.3%
115,992
79.8%
106,061
90.4%
29,552
60.4%
135,613
81.6%
54,903
127.6%

4

54,903
124.7%
117,086
72.9%
111,936
91.7%
11,552
26.2%
123,488
74.3%
52,456
136.4%

5

42,456
110.4%
132,319
85.0%
114,956
102.4%
21,002
51.1%
135,958
88.7%
53,246
111.2%

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2022                        
上期                        
下期                        
1Q                        
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会