Excel形式

2022年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20221

76,282
134.6%
156,703
90.3%
116,063
96.9%
48,916
110.9%
164,979
100.6%
70,073
101.4%

2

70,073
101.4%
128,802
96.6%
92,205
80.5%
33,003
144.4%
125,208
91.2%
73,573
113.3%

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2022                        
上期                        
下期                        
1Q                        
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会