Excel形式

2019年OPPフィルム出荷実績

(単位:トン、%)

  食品 前年比 繊維 前年比
工業用・
その他
前年比 内需計 前年比 輸出 前年比 合計 前年比
2011年
173,176
99.5%
14,366
96.9%
38,112
94.1%
225,654
98.4%
4,403
95.9%
230,057
98.4%
2012年
167,652
96.8%
14,186
98.7%
35,901
94.2%
217,739
96.5%
4,018
91.3%
221,757
96.4%
2013年
172,779
103.1%
13,940
98.3%
35,563
99.1%
222,282
102.1%
4,207
104.7%
226,489
102.1%
2014年
173,438
100.4%
13,647
97.9%
36,205
101.8%
223,290
100.5%
4,776
113.5%
228,066
100.7%
2015年
178,515
102.9%
14,358
105.2%
36,164
99.9%
229,037
102.6%
5,232
109.5%
234,269
102.7%
2016年
188,042
105.3%
14,728
102.6%
37,069
102.5%
239,839
104.7%
5,515
105.4%
245,354
104.7%
2017年
187,390
99.7%
14,835
100.7%
36,538
98.6%
238,763
99.6%
6,664
120.8%
245,427
100.0%
2018年
186,958
99.8%
14,590
98.3%
36,189
99.0%
237,737
99.6%
5,273
79.1%
243,010
99.0%
2019年1月
12,869
96.2%
1,116
101.5%
2,664
98.8%
16,649
96.9%
307
59.8%
16,956
95.9%
2月
13,666
90.2%
1,136
97.0%
2,730
95.4%
17,532
91.4%
316
60.2%
17,848
90.6%
3月                        
1〜3月                        
4月                        
5月                        
6月                        
4〜6月                        
1〜6月                        
7月                        
8月                        
9月                        
7〜9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
10〜12月                        
7〜12月                        
2019年計                        

(日本ポリプロピレンフィルム工業会)