Excel形式

2021年OPPフィルム出荷実績

(単位:トン、%)

  食品 前年比 繊維 前年比
工業用・
その他
前年比 内需計 前年比 輸出 前年比 合計 前年比
2013年
172,779
103.1%
13,940
98.3%
35,563
99.1%
222,282
102.1%
4,207
104.7%
226,489
102.1%
2014年
173,438
100.4%
13,647
97.9%
36,205
101.8%
223,290
100.5%
4,776
113.5%
228,066
100.7%
2015年
178,515
102.9%
14,358
105.2%
36,164
99.9%
229,037
102.6%
5,232
109.5%
234,269
102.7%
2016年
188,042
105.3%
14,728
102.6%
37,069
102.5%
239,839
104.7%
5,515
105.4%
245,354
104.7%
2017年
187,390
99.7%
14,835
100.7%
36,538
98.6%
238,763
99.6%
6,664
120.8%
245,427
100.0%
2018年
186,958
99.8%
14,590
98.3%
36,189
99.0%
237,737
99.6%
5,273
79.1%
243,010
99.0%
2019年
176,705
94.5%
13,991
95.9%
34,094
94.2%
224,790
94.6%
3,617
68.6%
228,407
94.0%
2020年
176,784
100.0%
13,484
96.4%
30,683
90.0%
220,951
98.3%
3,033
83.9%
223,984
98.1%
2021年1月
12,571
94.0%
1,137
109.5%
2,357
91.1%
16,065
94.5%
353
198.3%
16,418
95.6%
2月
13,301
98.0%
1,120
105.6%
2,325
93.5%
16,746
97.8%
403
248.8%
17,149
99.2%
3月
16,321
97.4%
1,414
113.8%
2,908
102.6%
20,643
99.1%
399
164.9%
21,042
99.9%
1〜3月
42,193
96.5%
3,671
109.9%
7,590
96.0%
53,454
97.3%
1,155
198.5%
54,609
98.3%
4月                        
5月                        
6月                        
4〜6月                        
1〜6月                        
7月                        
8月                        
9月                        
7〜9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
10〜12月                        
7〜12月                        
2021年計                        

(日本ポリプロピレンフィルム工業会)