Excel形式

2021年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20211

56,656
88.9%
173,601
104.7%
119,821
99.7%
44,113
90.8%
163,934
97.1%
69,093
113.9%

2

69,093
113.9%
133,283
88.7%
114,480
111.6%
22,853
58.4%
137,333
96.9%
64,962
88.8%

3

64,962
88.8%
145,331
105.4%
118,309
104.8%
48,966
147.6%
167,275
114.6%
43,041
67.2%

4

44,042
68.8%
160,637
104.3%
122,074
107.3%
44,110
91.9%
166,184
102.7%
38,462
68.4%

5

38,462
68.4%
155,727
90.9%
112,234
109.8%
41,115
70.7%
153,349
95.6%
47,869
71.2%

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2021                        
上期                        
下期                        
1Q
64,962
88.8%
452,215
99.6%
352,610
105.1%
115,932
95.9%
468,542
102.6%
43,041
67.2%
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会