Excel形式

2024年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20241

64,239
93.7%
40,046
31.2%
37,565
38.5%
2,354
9.6%
39,919
32.7%
83,467
111.2%

2

83,467
111.2%
53,994
45.2%
44,929
47.1%
2,837
8.5%
47,766
37.2%
89,695
129.9%

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2024                        
上期                        
下期                        
1Q                        
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会