Excel形式

2022年OPPフィルム出荷実績

(単位:トン、%)

  食品 前年比 繊維 前年比
工業用・
その他
前年比 内需計 前年比 輸出 前年比 合計 前年比
2014年
173,438
100.4%
13,647
97.9%
36,205
101.8%
223,290
100.5%
4,776
113.5%
228,066
100.7%
2015年
178,515
102.9%
14,358
105.2%
36,164
99.9%
229,037
102.6%
5,232
109.5%
234,269
102.7%
2016年
188,042
105.3%
14,728
102.6%
37,069
102.5%
239,839
104.7%
5,515
105.4%
245,354
104.7%
2017年
187,390
99.7%
14,835
100.7%
36,538
98.6%
238,763
99.6%
6,664
120.8%
245,427
100.0%
2018年
186,958
99.8%
14,590
98.3%
36,189
99.0%
237,737
99.6%
5,273
79.1%
243,010
99.0%
2019年
176,705
94.5%
13,991
95.9%
34,094
94.2%
224,790
94.6%
3,617
68.6%
228,407
94.0%
2020年
176,784
100.0%
13,484
96.4%
30,683
90.0%
220,951
98.3%
3,033
83.9%
223,984
98.1%
2021年
175,834
99.5%
15,521
115.1%
30,822
100.5%
222,177
100.6%
3,872
127.7%
226,049
100.9%
2022年1月
13,318
105.9%
1,153
101.4%
2,382
101.1%
16,853
104.9%
224
63.5%
17,077
104.0%
2月
13,578
102.1%
1,193
106.5%
2,322
99.9%
17,093
102.1%
221
54.8%
17,314
101.0%
3月
17,015
104.3%
1,348
95.3%
2,669
91.8%
21,032
101.9%
333
83.5%
21,365
101.5%
1〜3月
43,911
104.1%
3,694
100.6%
7,373
97.1%
54,978
102.9%
778
67.4%
55,756
102.1%
4月
16,551
103.7%
1,446
101.1%
2,785
99.2%
20,782
102.9%
231
57.8%
21,013
102.0%
5月                        
6月                        
4〜6月                        
1〜6月                        
7月                        
8月                        
9月                        
7〜9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
10〜12月                        
7〜12月                        
2022年計                        

(日本ポリプロピレンフィルム工業会)