Excel形式

2024年OPPフィルム出荷実績

(単位:トン、%)

  食品 前年比 繊維 前年比
工業用・
その他
前年比 内需計 前年比 輸出 前年比 合計 前年比
2016年
188,042
105.3%
14,728
102.6%
37,069
102.5%
239,839
104.7%
5,515
105.4%
245,354
104.7%
2017年
187,390
99.7%
14,835
100.7%
36,538
98.6%
238,763
99.6%
6,664
120.8%
245,427
100.0%
2018年
186,958
99.8%
14,590
98.3%
36,189
99.0%
237,737
99.6%
5,273
79.1%
243,010
99.0%
2019年
176,705
94.5%
13,991
95.9%
34,094
94.2%
224,790
94.6%
3,617
68.6%
228,407
94.0%
2020年
176,784
100.0%
13,484
96.4%
30,683
90.0%
220,951
98.3%
3,033
83.9%
223,984
98.1%
2021年
175,834
99.5%
15,521
115.1%
30,822
100.5%
222,177
100.6%
3,872
127.7%
226,049
100.9%
2022年
172,240
98.0%
14,928
96.2%
29,231
94.8%
216,399
97.4%
3,057
79.0%
219,456
97.1%
2023年
156,284
90.7%
12,973
86.9%
25,486
87.2%
194,743
90.0%
2,614
85.5%
197,357
89.9%
2024年1月
12,155
104.3%
1,037
101.4%
1,903
94.7%
15,095
102.8%
94
36.6%
15,189
101.7%
2月
13,131
110.5%
1,041
106.0%
1,959
98.2%
16,131
108.6%
184
67.2%
16,315
107.8%
3月                        
1〜3月                        
4月                        
5月                        
6月                        
4〜6月                        
1〜6月                        
7月                        
8月                        
9月                        
7〜9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
10〜12月                        
7〜12月                        
2024年計                        

(日本ポリプロピレンフィルム工業会)