Excel形式

2023年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20231

68,547
89.9%
128,480
82.0%
97,566
84.1%
24,523
50.1%
122,089
74.0%
75,033
107.1%

2

75,033
107.1%
119,534
92.8%
93,289
101.2%
33,252
100.8%
126,541
101.1%
69,044
93.8%

3

67,043
91.1%
107,145
92.4%
90,292
85.1%
25,379
85.9%
115,671
85.3%
58,602
106.7%

4

58,602
106.7%
102,832
87.8%
98,353
87.9%
10,001
86.6%
108,354
87.7%
53,155
101.3%

5

53,155
101.3%
113,091
85.5%
94,000
81.8%
11,849
56.4%
105,849
77.9%
60,371
113.4%

6

60,371
113.4%
101,089
74.8%
75,194
65.0%
26,995
132.3%
102,189
75.1%
59,238
100.2%

7

59,238
100.2%
113,645
80.5%
85,991
80.4%
30,004
144.9%
115,995
90.9%
56,892
78.4%

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2023                        
上期
60,371
113.4%
672,171
85.5%
548,694
83.5%
131,999
80.3%
680,693
82.9%
59,238
100.2%
下期                        
1Q
67,043
91.1%
107,145
26.7%
90,292
28.7%
25,379
22.8%
115,671
27.2%
58,602
106.7%
2Q
60,371
113.4%
101,089
26.3%
75,194
21.9%
26,995
51.0%
102,189
25.8%
59,238
100.2%
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会