Excel形式

2023年スチレンモノマー生産出荷実績

(単位:トン、%)

2023/1/1

 

繰越在庫

生産

出荷

月末在庫

数量

前年比

数量

前年比

内需

前年比

輸出

前年比

前年比

数量

前年比

20231

68,547
89.9%
128,480
82.0%
97,566
84.1%
24,523
50.1%
122,089
74.0%
75,033
107.1%

2

                       

3

                       

4

                       

5

                       

6

                       

7

                       

8

                       

9

                       

10

                       

11

                       

12

                       
2023                        
上期                        
下期                        
1Q                        
2Q                        
3Q                        
4Q                        
※表中の内需の部分をクリックすると内需内訳にジャンプします。

日本スチレン工業会